Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Urząd Miasta Kielce zajął trzecie miejsce w konkursie "IDOL" w kategorii "Urząd otwarty dla niewidomych". Dyplom dla ratusza odebrał podczas spotkania na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego zastępca prezydenta Kielc Arkadiusz Kubiec. W wydarzeniu tym uczestniczyła także Joanna Winiarska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce.

 

Organizatorem konkursu "IDOL" jest Fundacja Szansa dla Niewidomych. Jego  celem jest wyłonienie w każdym regionie osób, mediów, uczelni, placówek oświatowych, placówek kulturalnych, firm najbardziej otwartych na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących.