Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Sesja Rady Miasta Kielce odbywa się dziś w ratuszu.


W porządku obrad wśród ważnych projektów uchwał znalazły się te dotyczące zmian w budżecie Miasta na rok bieżący i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2045, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dwóch ważnych obszarów miasta: Kielce Północ i Zachód (otwierające tereny przy al. Solidarności i ul.ul. Zagnańskiej i Witosa pod inwestycje), w programie pomocy stypendialnej, ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Dobrzyńskiej i Sandomierskiej czy wreszcie przekształcające samorządowe żłobki z zakładu budżetowego na jednostki budżetowe.

 

Radni głosować będą też projekt uchwały umożliwiającej otwarcie połączenia autobusowego Kielc z Klonowem.

 

porządek obrad

 

projekty uchwał