Dziś w Best Western Grand Hotel w Kielcach odbywa się IV Świętokrzyskie Forum Ekonomiczne. Udział w wydarzeniu biorą znane i wyjątkowe postacie polskiej sceny politycznej. Gościem honorowym Forum jest prezydent Polski w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski, który wziął udział w panelu otwierającym Forum -  „Świętokrzyskie w Europie - wczoraj, dziś i jutro”. W dyskusji uczestniczył także prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

 

Spotkanie otworzył doktor Sławomir Pastuszka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z prezentacją dotyczącą rozwoju województwa świętokrzyskiego na przestrzeni ostatnich lat oraz wykorzystania środków unijnych przez gminy regionu. Przedstawił dane statystyczne dotyczące rynku pracy, demografiie i te dotyczące wydatków inwestycyjnych.

 

Prezydent Aleksander Kwaśniewski w swoim wystąpieniu podkreślił to, jak bardzo w ciągu ostatnich 20 lat rozwinął się nasz region. Docenił Kielce jako silny i ważny ośrodek akademicki i gospodarczy, wskazując na takie atuty miasta i regionu, jak położenie geograficzne, kadry, czy dostępne tereny. Były prezydent zaznaczył także ważną rolę Unii Europejskiej w rozwoju regionów w Polsce i zadeklarował swoje wsparcie dla naszego województwa.

 

Prezydent Kielc Bogdan Wenta w wystąpieniu skupił się na podkreśleniu potencjału gospodarczego Kielc i atrakcyjności inwestycyjnej miasta jako stolicy regionu o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym. Podkreślił ważną rolę ośrodka akademickiego, zasobów ludzkich i kadr, ale także potrzebę rozwoju w zakresie infrastruktury kolejowej i poprawę dostępności komunikacyjnej. Prezydent poruszył ważną kwestię terenu w Obicach, w którym miasto dostrzega ogromny potencjał i współpracuje z gminami, na terenie których leży teren, w celu maksymalnej promocji tego strategicznego terenu. Inwestycje na gruntach w Obicach to szansa dla rozwoju nie tylko tych gmin, ale przede wszystkim Kielc, w których przyszli inwestorzy będą poszukiwać kadr, dostawców, partnerów i rynków zbytu.

 

Obok byłego prezydenta i przedstawicieli władz miasta w dyskusji otwierającej wydarzenie uczestniczył także doradca premiera Mateusza Morawieckiego Bartłomiej Orzeł, który odniósł się do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Kandydat na posła dostrzega w Obicach potencjał dla przemysłu innowacyjnego. Zaprezentował także możliwości Funduszu Dróg Lokalnych.

 

Poseł Michał Cieślak podkreślił konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej regionu. Zwrócił także uwagę na fakt, iż kompleksowy teren inwestycyjny, jakim mogą stać się Obice jest także strategicznym obszarem w Unii Europejskiej, głównie ze względu na swój potencjał i powierzchnię. Zgodził się, że należy skupić się tam na rozwoju gałęzi innowacyjnej i nowych technologii.

 

Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim zwrócił uwagę na potrzebę opracowania kompleksowej strategii dla „projektu Obice”. Zawrócił się także z prośbą do przedstawicieli gmin o przekazywanie propozycji, które mogą znaleźć się w opracowywanych, kluczowych dla rozwoju regionu dokumentach – Strategii Województwa oraz Regionalnym Programie Operacyjnym. 

 

Podczas sesji otwierającej ważnym elementem był głos przedsiębiorców reprezentujących Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego. W panelu udział wziął Stanisław Rupniewski, sekretarz Forum, który przypomniał historię województwa świętokrzyskiego. Podkreślił także rolę Targów Kielce i współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. Docenił obecne w mieście i regionie firmy – kapitał zagraniczny oraz rodzime przedsiębiorstwa. Zaapelował o interwencję rządową w kwestii promocji terenu inwestycyjnego w Obicach.

 

W dalszej części Forum swoje wystąpienie miał dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Filip Pietrzyk, który zaprezentował propozycje zmian legislacyjnych w obszarze ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczących kwestii wywłaszczeń. Ma to związek z uregulowaniem stanu prawnego terenu w Obicach, który pozwoli na inwestycje inne, niż lotnisko.

 

W programie Forum znalazły się także panel pn. „Zarządzanie marką Świętokrzyskie poprzez spójną komunikację marketingową oraz współpracę interesariuszy rynku turystycznego". Sesja organizowana przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.