W auli wykładowej Instytutu Dziennikarstwa i Informacji w Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podpisana została umowa o współpracy kieleckiej uczelni  i V LO im. ks. P. Ściegiennego. Efektem tej współpracy jest powstanie klasy o profilu medialnym, realizującej projekt innowacyjny pt. "Media i ja".


Umowę w obecności uczniów V LO i studentów I roku dziennikarstwa podpisali Justyna Kukułka, dyr. V LO i dr hab. Janusz Detka prof. UJK,  Dziekan Wydziału Humanistycznego.


Podpisanie umowy patronackiej było częścią inauguracji roku akademickiego, a wykład inauguracyjny "Dziennikarz, czyli kto?" wygłosiła dr hab. Jolanta Kępa-Mętrak.