Kierując się dobrem zwierząt, a także na skutek sugestii płynących od mieszkańców, zaniepokojonych warunkami bytowania ptaków w wolierze znajdującej się w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Kielcach, podjęto decyzję o likwidacji woliery i przekazaniu ptaków do ośrodka „Ptakolub” w Złotej koło Pińczowa.

 

Ptaki zostały dziś w bezpieczny sposób przetransportowane do nowego miejsca. Wśród nich znalazły: 1 paw indyjski, 1 bażant złocisty, 1 bażant diamentowy i 6 kur ozdobnych.

 

Koncepcja rewitalizacji Parku Miejskiego, zaakceptowana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nie przewiduje w parku ptaszarni, dlatego woliera zostanie zlikwidowana na stałe.