Na podstawie analizy wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Targowej informujemy, że w dniu dzisiejszym na terenie miasta Kielce istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 wynoszącego 100 µg/m3.

Prognozy stężeń 1-godzinnych, średniodobowych oraz maksymalnego stężenia dobowego, dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=swietokrzyskie

W przypadku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3w powietrzu, w celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Sporządziła:
Anna Rospond
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach