Zapraszamy wszystkich miłośników wspólnego śpiewu na 48. Pieśniobranie pt. "Piękna nasza Polska cała...", które odbędzie się 9 listopada br. o godz. 16.00 na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego.