Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że w dniu 12.11.2019 r. firma Strabag planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Radomskiej i Szybowcowej.

 

Na ul. Radomskiej na odcinku ok. 400 metrów od nowego ronda w stronę centrum miasta ruch odbywał się będzie wahadłowo i sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Dla kierujących udostępniona będzie połowa nowego ronda. Jadący ul. Szybowcową od strony Masłowa na skrzyżowaniu z ul. Radomską będą mogli wykonać wyłącznie manewr skrętu w lewo (w stronę centrum), bądź w prawo (w stronę Warszawy).

 

Na ok. 100 metrowym odcinku ul. Starogórskiej od ul. Radomskiej w stronę ul. Szybowcowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Ul. Szybowcowa od strony ul. Warszawskiej będzie drogą bez przejazdu (ślepa).

 

Objazd do ul. Witosa dla jadących ul. Szybowcową od strony Masłowa w obu kierunkach zostanie wyznaczony ulicami: Radomską – Jaworskiego – Warszawską. 

 

Objazd do ul. Starogórskiej (nr posesji 1-72) w obu kierunkach odbywał się będzie poprzez ul. Warszawską i Sikorskiego.