Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Sesja Rady Miasta Kielce odbędzie się w dniu 21 listopada o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta (Rynek 1).

 

porządek obrad

 

projekty uchwał