Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

W tym roku już po raz dwunasty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA). Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską.

 

Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności.Narastanie tego zjawiska to w dużej mierze skutek niewłaściwego stosowania i nadużywania antybiotyków.

 

·         Antybiotyki działają tylko na bakterie.

·         Antybiotyki nie leczą chorób wirusowych:  grypy, przeziębienia, ostrych zapaleń gardła i oskrzeli.

·         Przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza - zaufaj jego wiedzy

·         Utrzymanie skuteczności antybiotyków w  przyszłości zależy od działań każdego z nas.

 

W Polsce organizacją Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach i propagowaniem jego celów zajmuje się Narodowy Instytut Leków, w ramach programu polityki zdrowotnej pn.„Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020” finansowanego przez Ministra Zdrowia. Szczegółowe informacje o tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach w Polsce znajdują się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków” www.antybiotyki.edu.pl .