W dniu 25 listopada na terenie Centrum Kongresowego Targów Kielce odbyło się drugie posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Kielc. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, kieleckich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji zrzeszających biznes a także środowiska akademickiego.

Podczas dwugodzinnego spotkania rozmawiano o sytuacji budżetowej Kielc i o planowanych podwyżkach opłat i podatków lokalnych. Beata Pawłowska, Skarbnik Miasta, zaprezentowała projekt przyszłorocznego budżetu. W toku dyskusji udzielono również poparcia dla Prezydenta Miasta Kielce w sprawie pakietu planowanych podwyżek opłat i podatków lokalnych. Poparcia udzielono zdecydowaną większością głosów.

W trakcie obrad wybrano Zastępcę Przewodniczącego Rady Biznesu - został nim Marek Banasik, właściciel firmy P.P.H. Polfol oraz Prezes Zarządu ŚZPP Lewiatan, którego rolą będzie zastępowanie Przewodniczącej Rady w przypadku jej nieobecności na posiedzeniu Rady.  Kolejne spotkanie Rady zaplanowano na początek przyszłego roku.


Geek ElasticSearch