11 maturzystów, którzy mogli pochwalić się najwyższą średnią ocen, otrzymało dzisiaj stypendia, w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce. Jest to nie tylko nagroda za osiągnięte wyniki w nauce, ale również docenienie faktu, że dalej kształcić będą się oni na uczelniach w stolicy województwa świętokrzyskiego.


Program ma zmotywować uczniów do uzyskiwania jak najlepszych wyników. Dodatkowym celem jest wzmocnienie współpracy Kielc z miastami partnerskimi oraz podniesienie poziomu kieleckich szkół wyższych.

 

Ośmioro wyróżnionych reprezentuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego, a troje Politechnikę Świętokrzyską. Najwięcej, bo aż czworo studentów pochodzi z Winnicy na Ukrainie. Wśród wyróżnionych znalazła się również jedna studentka z Rosji, a także pięcioro żaków z Kielc i okolic.

 

Beneficjenci Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce:

 • Daria Lazorenko - PŚk - Nowomoskowsk - 91 pkt
 • Kinga Nowakowska - PŚk - Szczepanów - 97 pkt
 • Kamila Okła - PŚk - Radkowice - 96 pkt
 • Yelyzaveta Golovanova - Winnica - 98 pkt
 • Katarzyna Jarocka - UJK - Kielce - 115 pkt
 • Wiktoria Kasprzycka - UJK - Piekoszów - 91 pkt
 • Valeriia Kopitsa - UJK - Winnica - 97 pkt
 • Oleh Mizerniuk - UJK - Winnica - 113 pkt
 • Patryk Śmistek - UJK - Kielce - 96 pkt
 • Danyil Venher - UJK - Winnica - 97 pkt
 • Kinga Zbroszczyk - UJK - Kielce - 99pkt

 

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 października do 30 czerwca. Wypłacane jest do 10 dnia kolejnego miesiąca. Maksymalna miesięczna kwota wsparcia wynosi 500 zł.