Przedstawiciele władz miasta spotkali się dziś z  mieszkańcami rejonów Dymin. Było to kolejne spotkanie konsultacyjne zorganizowane w ramach Programu „Peryferia”, dotyczące problemów mieszkańców tej części Kielc. Mieszkańcy tego rejonu Kielc sygnalizowali sprawy związane m.in. z brakiem infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, gazowej oraz remontami dróg. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz zastępcy prezydenta Bożena Szczypiór i Marcin Różycki.

 

Celem spotkań jest rozpoznanie rzeczywistych lokalnych potrzeb oraz rodzaju oczekiwanych przez mieszkańców przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w wyżej wymienionym rejonie, a także poznanie najpilniejszych potrzeb oraz sfer wskazanych przez mieszkańców jako zagadnienia do realizacji w dłuższym terminie.