XXVIII Tydzień Kultury Języka w województwie świętokrzyskim odbędzie się w dniach 9-16 marca 2020 r. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tegorocznej edycji Tygodnia towarzyszy hasło: „Chrońmy klimat i język. Łączy je: czystość i świeżość, radość i urok, przestrzeń i wolność”.
 

Celem wydarzenia jest budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia proponowanych przez instytucje związane z edukacją, nauką i kulturą, z ukierunkowaniem na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa.
 

Oferta jest przeznaczona dla uczniów, nauczycieli, studentów i mieszkańców Kielc, którzy mogą wziąć udział w: seminariach, dyskusjach, wykładach, slamach, warsztatach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury i nauki, zabawach, nietypowych lekcjach, prezentacjach, wystawach oraz w innych wartościowych pod względem kształcącym, artystycznym i wychowawczym wydarzeniach.
 

W czasie Tygodnia uczniowie wszystkich typów szkół mogą również uczestniczyć oraz organizować różnego typu przedsięwzięcia, w tym konkursy: ortograficzne, krasomówcze, recytatorskie, wiedzy o języku, wiedzy o kulturze języka, czytelnicze i inne.
 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.