Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Rozpoczął się remont zniszczonych schodów koło zalewu kieleckiego.

 

W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe schody betonowe wraz z podjazdami dla wózków. Naprawione zostaną obustronnie mury oporowe, powstaną także poręcze z rur stalowych.

 

Obecnie trwa rozbiórka istniejących schodów. Na czas przebudowy schody wyłączone są z użytkowania. Modernizacja powinna się zakończyć w połowie grudnia.

 

Prace zostały zlecone przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych.

 

Koszt modernizacji wynosi 84 tys. zł.