Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 15:20 dnia 24.06.2021

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Burze z gradem

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski

Sytuacja meteorologiczna: Pojawiają się pierwsze burze, w których systemy teledetekcji wskazują opady o natężeniu do 15 mm/10 min oraz lokalnie grad. W burzy, która wytworzyła się w rejonie Limanowej, w ciągu godziny spadło 25 mm deszczu. Komórki burzowe przemieszczają się powoli na północny wschód. Niewielka prędkość przemieszczania w połączeniu z ich dużą wydajnością opadową może punktowo generować sumy opadów do 60 mm. W najbliższym okresie zjawiska burzowe zgodnie z treścią ostrzeżenia będą się nasilać.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Alina Jasek-Kamińska