Rozpoczęła się procedura włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


W ratuszu doszło do podpisania trójstronnego porozumienia pomiędzy: komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach st.bryg. Sławomirem Karwatem, prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz dh Piotrem Biegańskim, prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie i dh Pawłem Paciorkiem skarbnikiem OSP Niewachlów.


Podpisanie porozumienia stanowi pierwszy krok do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu jednostki OSP w Niewachlowie w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla powiatu kieleckiego.


Jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego musi spełniać szereg wymagań. - OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania, jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych - mówi dh Piotr Biegański.


- Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to prestiżowe wydarzenie, które stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze - podkreśla dh Paweł Paciorek.


- Wprowadzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Kielc, powiatu kieleckiego oraz umożliwi jednostce dalszy rozwój - dodaje prezydent Bogdan Wenta.


Jak informuje komendant miejski PSP w Kielcach, o włączenie w struktury systemu ubiega się obecnie dwie jednostki OSP w Niewachlowie-Kielce i OSP w Drugni, w gminie Pierzchnica. Po włączeniu tych jednostek w KSRG dla powiatu kieleckiego będziemy mieli 51 takich jednostek - zaznacza st.bryg. Sławomir Karwat.


Decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP w Niewachlowie do KSRG będzie znana pod koniec bieżącego roku.


Ochotnicza Straż Pożarna Kielce - Niewachlów jest jedyną jednostką na terenie miasta Kielce oraz jedyną w województwie, w której strukturach działa Grupa Poszukiwawczo Ratownicza.

 

Jednostkę tworzą 34 osoby, w tym 25 osób posiada wyszkolenie podstawowe, 18 osób ma wyszkolenie techniczne. W tym roku OSP Niewachlów przy wsparciu Miasta Kielce pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który posiada pełne wyposażenie.