28 września (wtorek) o godz. 16.00 w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbędzie się Sesja Rady Powiatu. Poprzedzą ją posiedzenia komisji Rady Powiatu. Ich harmonogram przedstawiamy poniżej.

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI RADY POWIATU W KIELCACH

LP.

NAZWA KOMISJI

DATA

GODZ./ ZAPROSZENI

SALA

1.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

23.09.2021r. (czwartek)

14.00

Dyr. Wydz. Zdrowia i Polityki Społecznej

335

III p.

2.

Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu

24.09.2021r. (piątek)

13.00

335

III p.

3.

Komisja Dróg, Komunikacji i Budownictwa

24.09.2021r. (piątek)

14.00

Dyr. PZD w Kielcach

335

III p.

4.

Komisja Budżetu i Finansów

24.09.2021r. (piątek)

15.00

335

III p.

5.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

27.09.2021r.(poniedziałek)

13.00

335

III p.

6.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu

27.09.2021r. (poniedziałek)

14.00

335

III p.

7.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom

27.09.2021r. (poniedziałek)

15.00

335

III p.

Sesja Rady Powiatu: 28 wrzesień 2021 r. (wtorek), godz. 16.00, sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach (s. 268, II p.)