Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:220

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 08:21 dnia 19.09.2021 do godz. 23:00 dnia 19.09.2021

Obszar: Wisła od ujścia Wisłoki do ujścia Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z przemieszczaniem się kulminacji fali wezbraniowej, na Wiśle od Sandomierza do ujścia Kamiennej, wystąpi dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich. Prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego w profilach Sandomierz oraz Zawichost.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog:
Wawrzyniec Kruszewski