Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kielce

Do 29 października można składać wnioski o nadanie tytułów ,,Zasłużony dla Powiatu Kieleckiego” i ,,Honorowy Obywatel Powiatu Kieleckiego”.

Samorząd powiatu kieleckiego poprzez nadawanie tytułów chce uhonorować osoby, które mają istotny wkład w rozwój i promocję powiatu. Na terenie naszego powiatu działa wiele osób, które na różnych płaszczyznach promują walory kulturowe, przyrodnicze, gospodarcze oraz ekonomiczne i czynią go bardziej rozpoznawalnym w Polsce i za granicą.

Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą wystąpić:

  • Zarząd Powiatu w Kielcach;
  • Radni Powiatu w Kielcach w liczbie co najmniej 3;
  • Stałe Komisje Rady Powiatu w Kielcach;
  • Organy statutowe stowarzyszeń lub fundacji działających na terenie powiatu kieleckiego;
  • Mieszkańcy powiatu kieleckiego w liczbie co najmniej 100.

W uznaniu szczególnych zasług dla Powiatu Kieleckiego tytuły można przyznać pośmiertnie. Akt nadania wręcza się członkowi najbliższej rodziny osoby zmarłej.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Kielcach, w terminie do 29 października, liczy się data wpływu do urzędu. Wnioski po formalnym sprawdzeniu zostają przekazane do Kapituły, którą tworzą: Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, Starosta Kielecki, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu w Kielcach.

Tytuły mogą być nadawane danej osobie tylko raz.

Szczegółowe informacje w Regulaminie załączony poniżej.