Zapraszamy do aktywnego spędzenia tegorocznych Andrzejek i udziału w Andrzejkowym Rajdzie Nordic Walking!


W sobotę 27 listopada 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się Andrzejkowy Rajd Nordic Walking startujący z Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Długość zaplanowanej trasy wynosi ok 13 km i przechodzi przez cenne przyrodniczo i atrakcyjne miejsca w Gminie Chęciny tj. Rezerwat Góra Miedzianka, który widnieje na liście UNESCO w ramach Geoparku Świętokrzyskiego oraz Grząby Bolmińskie. Na zakończenie Rajdu zaplanowane jest ognisko z poczęstunkiem przy MIGK.
Zachęcamy wszystkich piechurów turystycznych, osoby praktykujące Nordic Walking jak również tych, którzy chcieliby spróbować marszu z popularnymi kijkami. Rajd poprowadzi instruktor Nordic Walking Polskiej Federacji Nordic Walking.
START i META - Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25 listopada 2021 r. do CKiS w Chęcinach mailowo na adres lub telefonicznie pod nr. 41 315 10 97

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Rajdu.

Udział jest bezpłatny. Zapraszamy!