Poniżej informacja dotycząca zasad udzielania przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pomocy pieniężnej kombatantom, wdowo/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom - górnikom cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.

logo

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uznając potrzebę zwiększenia wiedzy na temat dostępnych dla osób uprawnionych form pomocy pieniężnej udzielanej przez Szefa UdSKiOR informuje, że ustawą z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono istotne zmiany w zasadach udzielania przez Szefa Urzędu pomocy pieniężnej kombatantom, wdowo/wdowcom po kombatantach, osobom deportowanym do pracy przymusowej, żołnierzom - górnikom cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Tegoroczna nowelizacja ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych zwiększyła dostępność pomocy pieniężnej. Wprowadziła możliwość korzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku kalendarzowym, podniosła ustawowe progi dochodowe, których dochowanie warunkuje możliwość skorzystania z pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej oraz podniosła maksymalne wysokości udzielanej pomocy jednorazowej.

W celu ułatwienia Podopiecznym Urzędu korzystania z pomocy pieniężnej przyznawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przygotowano Informatory, które zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące pomocy pieniężnej jednorazowej i okresowej. Zostały one zamieszczone na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakładce: „Uprawnienia” „Informatory dotyczące pomocy pieniężnej”. W załączeniu link do strony gdzie znajdują się Informatory dla poszczególnych grup Podopiecznych UdSKiOR:

https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/informatory.html

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych