W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka zakończyły się prace związane z przeniesieniem szpitalnej apteki do nowych pomieszczeń. Wizytował je członek Zarządu Powiatu nadzorujący służbę zdrowia Stefan Bąk.

Stefan Bąk oraz dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Dominika Kąsek spotkali się z dyrektorem lecznicy Rafałem Szpakiem i kierownikiem apteki Dorotą Sochą.

Aptekę przeniesiono do wyremontowanego wolnostojącego budynku wchodzącego w skład szpitalnego kompleksu. Zlokalizowano tu 15 aptecznych pomieszczeń, w tym magazyny (m.in. produktów leczniczych), aseptyczną sterylizatornię, komorę przyjęć oraz pomieszczenia porządkowe. Dzięki temu obiekt spełnia wszystkie określone przepisami wymogi.

W poprzedniej lokalizacji apteka funkcjonowała od 1992 roku, brakowało tu jednak wystarczającej liczby pomieszczeń. Te, w których znalazła się obecnie zostały odnowione i wyposażone w nowy sprzęt, meble, regały. Zainstalowano tu również specjalne czujniki do 24-godzinnego monitorowania temperatury i wilgotności w każdym z pomieszczeń.

Stefan Bąk - Przeniesienie i wyposażenie apteki to kolejny etap modernizacji budynków szpitala przy ul. Prostej w Kielcach. Prace remontowe trwają jednak cały czas. Niemal gotowa jest już nowa pracownia mammograficzna, w której badania wykonywane będą nowoczesnym mammografem cyfrowym. Końca dobiegają również prace w nowym gabinecie zabiegowym, a ponadto trwa wyposażanie przeniesionych poradni specjalistycznych, które dotychczas były rozproszone w budynkach lecznicy. Teraz znalazły się w jednym - wylicza Stefan Bąk członek Zarządu Powiatu w Kielcach.