Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że od 17 stycznia rozpoczyna nabór na szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Kursy odbywają się od poniedziałku do piątku, w wymiarze nie mniej niż 25 godzin zegarowych tygodniowo. Szkolenia finansowane są ze środków Funduszu Pracy oraz projektów PO WER i RPO WŚ. Termin realizacji szkoleń grupowych: marzec 2022r. - sierpień 2022r.

Zapisy na szkolenia prowadzone są pod nr tel. 41 367 16 84 oraz w pokoju nr 3 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.