Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, że osoby pobierające w 2021 r. świadczenia pieniężne z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach mają możliwość wcześniejszego odbioru informacji o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy PIT -11 za 2021 r. w siedzibie PUP w Kielcach oraz w LPIK-ach od dnia 20.01.2022 r. do 15.02.2022 r.

Dokumenty PIT nieodebrane osobiście będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej po 15.02.2022 r.

UWAGA! W przypadku wyznaczenia osoby uprawnionej do odbioru PIT - 11, osoba upoważniona powinna przedłożyć upoważnienie w formie pisemnej oraz udostępnić do wglądu swój dowód osobisty.