Na stronie http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/legalact/2022/243/ opublikowana została Uchwała nr XXXVII/127/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kieleckiego w 2022 r.

symbol apteki