We wtorek, 25 stycznia o godzinie 15:00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu w Kielcach.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zaopiniowanie projektów materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu w Kielcach (zgodnie z porządkiem obrad sesji).
  3. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu w Kielcach za 2021 rok.
  4. Opracowanie i zaopiniowanie projektów planu pracy Komisji Rady Powiatu w Kielcach na 2022 r.
  5. Sprawy różne.