W ramach projektu „Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych” odbyło się kilkudniowe szkolenie wyjazdowe w Chorwacji.

Celem wizyty było poznanie systemu edukacyjnego w Chorwacji, w kontekście udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach edukacji włączającej. W międzynarodowym szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku, Innovation Fronotiers z Grecji oraz Stowarzyszenia Ruchów Europejskich z Portugalii.

Gospodarzami wizyty byli partnerzy z Chorwacji - Srednja Skola Bedekovcina. Koordynatorami programu szkoleniowego byli Tatjana Papst i Tomislav Cekolj.

W pierwszym dniu uczestnicy programu wzięli udział w wykładzie i warsztatach pn. „Zdolność - charakterystyka i profile dzieci uzdolnionych”. Prowadzący Tonisłava Goldina, psycholog ze Stowarzyszenia „Wiatr w plecy”, przedstawił definicję ucznia zdolnego oraz dokonał jego charakterystyki. Ponadto przybliżył istotę kreatywności ucznia zdolnego w relacjach z nauczycielem na zajęciach lekcyjnych. Zwrócił również uwagę na sferę emocjonalną tej grupy uczniów, która bardzo często jest odrzucana przez rówieśników i nie znajduje zrozumienia. Następnie prowadzący przedstawił na przykładzie chorwackiego systemu kształcenia proces identyfikacji ucznia zdolnego oraz formy jego wsparcia.

W części warsztatowej spotkania uczestnicy podzieleni na grupy wzięli udział w zajęciach wzmacniających kreatywności.

W Chorwacji nie ma systemowo organizowanych zajęć dla uczniów zdolnych, nie przewidziano także indywidualnego toku lub programu nauki. Nauczyciele w czasie zajęć dostosowują metody i formy pracy do indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań, zabaw, itp. Nauczyciele pracujący z uczniem zdolnym wymieniają się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami i stosowanymi przez nich rozwiązaniami.Logo projektu

Na warsztatach zaprezentowane zostały ćwiczenia i zabawy skierowane do uczniów zdolnych, których celem ma być rozwój ich myślenia, spostrzegawczości, wyobraźni, kreatywności, a także umiejętności współpracy w grupie.

Drugie dnia odbyła się wizyta w Centrum Szkolenia Zawodowego - Centrum Robotyki CEZAS w Krapinie. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji szkoły, z którą Centrum współpracuje. Jest to największa placówka w regionie, w skład której wchodzi gimnazjum, szkoła zawodowa, technikum oraz szkoła dla dorosłych. W zespole szkół pracuje około 100 nauczycieli, a naukę pobiera 1000 uczniów. Szkoła funkcjonuje w trybie dwuzmianowym i jest prężną placówką oświatową, realizującą szereg międzyoddziałowych projektów edukacyjnych, dedykowanych zarówno uczniom jak i nauczycielom. Budynek Centrum jest produktem końcowym projektu realizowanego przez Gminę Krapina. Pomieszczenia Centrum służą uczniom do nauki praktycznej nauki zawodu. Głównym celem zespołu szkół jest kształcenie młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy. Sprzęt i technologie znajdujące się w szkole są identyczne jak w zakładach pracy, które znajdują się w regionie i do których trafiają uczniowie w celu odbywania stażu, bądź świadczenia pracy. Pomimo postępującego w Chorwacji zjawiska niżu demograficznego szkoła w Krapinie z uwagi na bogatą ofertę, w pełni dostosowaną do potrzeb uczniów i doskonałą współpracę z Centrum Robotyki posiada pełne obłożenie i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie ze SPE przyjmowani są tutaj poza kolejnością. W jednej klasie znajduje się max 3 osoby ze SPE, głównie z problemami z widzeniem, ze słyszeniem, z poruszaniem się. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie ze spektrum autyzmu.

Sytuacja ucznia zdolnego w chorwackiej szkole nie jest łatwa, brakuje trenerów, którzy wspieraliby młodego, utalentowanego człowieka, nie ma specjalnych ścieżek kształcenia dla tej grupy uczniów. Uczniowie zdolni w zespole szkół stanowią ok. 5% wszystkich uczniów w danym roczniku.

Odbyła się także wizyta szkoleniowa w Szkole Przyrody „Tragec” w Gorjakowo. To niezwykłe miejsce stworzone przez nauczyciela geografii ze Szkoły Zawodowej Bedekovcina, które łączy naukę z życiem codziennym, obcowaniem
z naturą. Uczniowie mają możliwość obcowania tutaj z prawdziwym gospodarstwem, jego zabudową wraz z wyposażeniem oraz inwentarzem. Wizyta w szkole była prezentacją wdrażania środków pracy wykorzystujących naturalne zasoby szkoły i jej otoczenia do podniesienia efektów kształcenia oraz pobudzania i wspierania aktywności ucznia zdolnego.

Trzeciego dnia uczestnicy programu odwiedzili szkołę w Bedekovcinie. Odbyły się tam warsztaty florystyczne i garncarskie. Zajęcia miały za zadanie praktyczne zapoznania uczestników mobilności ze stosowanymi w placówce rozwiązaniami wspierającymi proces nauczania uczniów ze SPE. Kolejnym elementem wizyty był udział w warsztatach prezentujących wykorzystanie chemii stosowanej w praktyce. Uczniowie szkoły w Bedekovcinie mają możliwość poznania chemii w sposób praktyczny, wykorzystując tę naukę do produkcji kosmetyków naturalnych.

Czwarty dzień programu szkoleniowego w Chorwacji poświęcony był niezwykle ważnej tematyce, jaką jest inteligencja emocjonalna. Prof. dr hab. Vladimir Takšić specjalista w zakresie inteligencji emocjonalnej przybliżył nam tę tematykę oraz podkreślił jej ważną rolę w rozwoju młodego człowieka. Profesor jest niekwestionowanym międzynarodowym autorytetem, który zyskał uznanie dzięki opracowanym testom i kwestionariuszom inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji, przetłumaczonym na około trzydzieści języków świata. Problematyką tą zajmuje się od ponad 30 lat.

Ostatni dzień programu szkoleniowego upłynął na zajęciach warsztatowych w parku nauki - PARK ZNANOSTI i na wizycie w Młodzieżowym Centrum Kultury Ribnjak w Zagrzebiu.