Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy strzelnic przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Strzelnica w powiecie”.

Celem konkursu jest:

1. Rozwój sportu strzeleckiego w Polsce;
2. Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą w dziedzinie obronności państwa (tzw. klasy mundurowe, oddziały przygotowania wojskowego), w szczególności w miejscach, w których nie ma dostępu do strzelnic bojowych;
3. Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród uczniów szkół i członków organizacji pro-obronnych, w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej;
4. Aktywizacja formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych zainteresowanych sportem strzeleckim

Termin składania ofert:
Dokumenty można składać do dnia 15 lipca 2022 r.

Oferty wraz z całością dokumentacji należy przesyłać, w jednym egzemplarzu, na adres:
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa
z dopiskiem na kopercie
KONKURS OFERT „STRZELNICA W POWIECIE 2022" NR 1/2022/CWCR

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje w sprawie konkursu?
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pod numerami telefonów: 261 877 751 i 261 877 721.

Potrzebne załączniki do zgłoszenia w konkursie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkursu-ofert-strzelnica-w-powiecie-2022-nr-12022cwcr