Dzisiaj uroczyście odebraliśmy trzy wyremontowane odcinki drogowe na terenie gminy Strawczyn. Ich łączna długość to blisko 7 km.

Inwestycja była podzielona na 3 odcinki:

- Odcinek pierwszy rozpoczyna się na granicy z gminą Łopuszno, następnie krzyżuje się z drogą powiatową nr 0450T i obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 2184m., a kończy się w msc. Hucisko,

- Odcinek drugi rozpoczyna się w od skrzyżowania z drogą wewnętrzną ul. Krótką w miejscowości Oblęgór i obejmuje odcinek o łącznej długości ok.1200m, a kończy w miejscowości Oblęgorek.

- Odcinek trzeci rozpoczyna się w miejscowości Chełmce i obejmuje odcinek o łącznej długości ok. 3465m, a kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 786 w msc. Promnik.

Całość inwestycji kosztowała 11 mln 389 tys. zł, z czego część pokryło rządowe dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości blisko 5 mln 490 tys. zł. Pozostałą część sfinansował po połowie powiat i gmina. (blisko 3 mln zł).

W otwarciu dróg uczestniczyli: starosta kielecki Mirosław Gębski, członek Zarządu Powiatu - Cezary Majcher, radni powiatowi: Łukasz Woźniak i Krzysztof Soboń (przewodniczący Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w Radzie Powiatu), wójt gminy Tadeusz Tkaczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Zbigniew Wróbel. Obecny był także poseł RP Krzysztof Lipiec i Mieczysław Gębski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.