W 80. rocznicę niemieckiej „Aktion Reinhardt”, ludobójstwa Żydów na okupowanych ziemiach polskich, odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Losy kieleckich Żydów w czasie II wojny światowej”. Wydarzenie w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach jest zaplanowane na 19 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.

Główna część rozmowy będzie dotyczyła zagłady kieleckiego getta, przeprowadzonej w ramach wspomnianej „Aktion Reinhardt” 20, 22 i 24 sierpnia 1942 r. Większość Żydów została wywieziona w bydlęcych wagonach do niemieckiego obozu zagłady w Treblince i tam zginęła. Część Żydów zamordowano bezpośrednio na miejscu w trakcie brutalnych akcji wysiedleńczych, a pozostałych umieszczono w obozach pracy przymusowej. Losy ludności żydowskiej Kielc ukazane zostaną na tle wydarzeń w okupowanej Polsce.

W dyskusji uczestniczyć będzie dr Jacek A. Młynarczyk, autor książki „W cieniu Zagłady. Losy kieleckich Żydów w czasie II wojny światowej” oraz dr Tomasz Domański, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko-żydowskie w latach 1917-1990. Spotkanie poprowadzi redaktor Rafał Dudkiewicz.

Organizatorem wydarzenia jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.