Starosta Powiatu Kieleckiego zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KIELECKIM NA LATA 2023-2027.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kieleckim na lata 2023-2027” za pośrednictwem niniejszej ankiety. Przekazane uwagi i propozycje poddane zostaną analizie, a uzasadnione propozycje zmian wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.
Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 2 września 2022r. na adres

Program-przeciwdzialania-przemocy-2023-2027Pobierz

Ankieta-dotyczaca-uwag-i-opinii-do-prgramu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-na-lata-2023-2027Pobierz