Poszerzona droga i szeroki chodnik. W Komórkach, w gminie Daleszyce powstała bezpieczna i komfortowa droga powiatowa. - Przy tak wzmożonym ruchu kołowym, wykonanie oczekiwanego przez mieszkańców chodnika i szerokiej jezdni było koniecznością. Inwestycja w Komórkach znacznie przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa poruszających się pieszych i kierowców - podkreślił wicestarosta kielecki Tomasz Pleban podczas odbioru tej inwestycji.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Tomasz Pleban - wicestarosta kielecki, Jacek Kuzia - przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, Cezary Majcher - członek Zarządu Powiatu w Kielcach, radna powiatowa Anna Kosmala oraz gospodarz terenu Dariusz Meresiński - burmistrz Daleszyc. Obecny był także Zbigniew Wróbel - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.
Zadania zostało zrealizowane dzięki współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach rządowego programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”. Wicestarosta Tomasz Pleban podkreślił, że to kolejna inwestycja drogowa, na którą udało się pozyskać rządowe pieniądze. - Wartość inwestycji to blisko milion złotych, z czego 654 tys. zł to dofinansowanie. Resztę dołożył powiat i gmina ze swoich budżetów - powiedział Tomasz Pleban.
Jak dodał, remontowany odcinek ma blisko kilometr, ale zakres prac na nim wykonany był bardzo szeroki i pracochłonny.
- To nie tylko nowa nawierzchnia, ale także nowy szeroki chodnik. Dodatkowo jezdnia została poszerzona do 5,5 m. Wykonaliśmy także zjazdy, wzmocniliśmy pobocza i rowy. Ta inwestycja była od lat oczekiwana przez mieszańców, dlatego cieszę się, że udało się ja wykonać przed zimą. Wszystko po to, aby można było w tym miejscu bezpiecznie i wygodnie się poruszać - dodał.
- Wiemy że potrzeb jest dużo, ale ważne, że samorząd powiatowy dostrzega problemy każdej gminy i jej mieszkańców. My jako radni staramy się głosować za każdą inwestycją drogową - powiedział Jacek Kuzia.
O tym jak bardzo poprawia się infrastruktura drogowa mówił członek Zarządu Cezary Majcher. - Naszym celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu kieleckiego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności dróg powiatowych z gminnymi, a także podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych - dodał.
Burmistrz Daleszyc, Dariusz Meresiński podkreślił, że każda przebudowana droga ma wpływ na bieżące życie mieszkańców. - Na odcinku od zalewu do remizy było bardzo niebezpiecznie. Szczególnie jesienią i wieczorami, kiedy szybko robi się ciemno, mieszkańcy byli narażeni na niebezpieczeństwo - mówił.
Radości z inwestycji nie kryła radna powiatowa. - Droga była bardzo wąska, często uczęszczana przez kierowców. Szczególnie latem, ponieważ droga prowadzi do zbiornika wodnego. Jest to także łącznik między gminą Daleszyce a Morawicą. Znajduje się przy niej świetlica wiejska - wylicza Anna Kosmala.
Wartość inwestycji to prawie 1 mln zł, z czego 654 tys. zł udało się pozyskać dzięki współpracy z wojewodą świętokrzyskim, z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg.