W Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyła się Główna Konferencja Planistyczna dotycząca przygotowania do powiatowego ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22, którego głównym celem szkoleniowym jest zgranie wybranych elementy systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej.

Założeniem ćwiczenia jest doskonalenie współdziałania podczas realizacji zadań obronnych przez obsady personalne stanowisk kierowania urzędów z jednoczesną współpracą z pododdziałami poszczególnych służb realizujących zadania zapewnienia bezpieczeństwa oraz realizujących zadnia obronne. Ponadto doskonalenie i weryfikacja procedur postępowania wyżej wymienionych organów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Celem Głównej Konferencji Planistycznej było przedstawienie założeń dotyczących przebiegu ćwiczenia, „Planu przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. Zamek 22”, sytuacji wyjściowej do ćwiczenia obronnego pk. ZAMEK 22, sytuacji szczegółowej do ćwiczenia obronnego pk. ZAMEK 22, stanu przygotowania urzędów miast i gmin, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb do ćwiczenie oraz uzgodnienie terminu rekonesansu przedstawicieli starostwa, urzędów miast i gmin, jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb na punktach realizujących praktyczne epizody.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kiecach, Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, Urzędu Gminy i Miasta Chęciny, Urzędu Miasta i Gminy Chmielnik, Urzędu Miasta i Gminy Morawica, Urzędu Gminy Górno, Urzędu Gminy Mniów, Urzędu Gminy Nowiny, Urzędu Gminy Zagnańsk oraz przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego.