Odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powiat kielecki wspólnie z Radą chce zadbać o współpracę z organizacjami pozarządowymi, dialog obywatelski. Podczas spotkania przedstawiano różne możliwości wsparcia sektora ekonomii społecznej.

W posiedzeniu wzięli udział Mirosław Gębski - starosta kielecki, Stefan Bąk - członek Zarządu Powiatu w Kielcach i Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach oraz członek Zarządu Powiatu - Cezary Majcher.

- Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad i możliwości pozyskania środków finansowych dla organizacji pozarządowych - powitał wszystkich uczestników starosta Mirosław Gębski.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele organizacji NGO i urzędów gmin oraz zaproszeni goście, w tym - wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

- Organizacje pozarządowe działają w sferze życia publicznego i z reguły nastawione są na non - profit. Ich członkowie poświęcają swój własny czas po to, żeby działać w tych dziedzinach życia społecznego, gdzie widzą największe potrzeby - mówił Stefan Bąk.

Jak zaznaczył, obecnie z Unii Europejskiej można otrzymać ponad 1,8 mld zł na projekty społeczne, tzw. miękkie. - Nowy program to dla samorządów szansa na realizację projektów społecznych i jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania i problemy, z jakimi mierzą się świętokrzyskie samorządy.

Rada zaopiniowała projekt „Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.”

Podczas spotkania Łukasz Ofiara z Narodowego Instytutu Wolności przybliżył realizowane przez agencję programy, mówił o dotacjach dla organizacji pozarządowych w ramach zarządzanych bądź wkrótce uruchomionych programów przez Narodowy Instytut Wolności.

Z kolei Dariusz Kurcman przedstawiciel Stowarzyszenie Integracja i Rozwój/ Kielecko- Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawił możliwości wsparcia sektora ekonomii społecznej.

O źródłach pozyskania środków finansowych na działalność trzeciego sektora mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kierownik Ewa Kiniorska i Damian Gad Przewodniczący Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- Dotykamy ważnego tematu jakim jest finansowanie tych organizacji, które idą z pomocą naszym obywatelom. Nie zawsze organizacje samorządowe czy rządowe mogą wspomagać bezpośrednio te grupy społeczne i obywateli w trudnej sytuacji życiowej a państwo ze swoimi możliwościami idziecie im z pomocą - mówił Marek Bogusławski.