Ma ponad 1200 metrów długości, jezdnię o szerokości 5,5 metra, bezpieczny chodnik oraz nowe oznakowanie. W Chrustach w gminie Zagnańsk oficjalnie oddano do użytku kierowców i pieszych przebudowany odcinek drogi powiatowej. Realizacja tego zadania trwała blisko rok.

W otwarciu odcinka uczestniczyli: Mirosław Gębski starosta kielecki, Cezary Majcher członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Krzysztof Słoń senator RP, Mieczysław Gębski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Ślefarski wójt gminy Zagnańsk, Kamil Piasecki Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Małgorzata Popiel radna Rady Powiatu, Sławomir Michta sołtys sołectwa Chrusty, Marta Majkowska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagnańsku.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- przebudowę nawierzchni - poszerzenie do szerokości 5,50m,

- budowę chodnika jednostronnego,

- budowę zatoki autobusowej

- przebudowę systemu odwodnienia: rów otwarty oraz zakryty, przepusty drogowe,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowę sieci wodociągowej,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej napowietrznej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja kosztowała blisko 4 mln zł. Udało się ją zrealizować dzięki dofinansowaniu z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w wysokości ponad 2 milionów złotych.

Pozostałą część kosztów pokryły po połowie (po 959 tysięcy złotych) samorządy powiatu i gminy.