W Bodzentynie, przy ujęciu wody w miejscowości Wzdół Parcele, starosta kielecki Mirosław Gębski rozpoczął w powiecie kieleckim ćwiczenia obronne powiatu kieleckiego pk. Zamek 22 - „Kierowanie osiąganiem gotowości obronnej czasu kryzysu w powiecie, w warunkach zagrożenia terrorystycznego i militarnego".

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przy współudziale ośmiu gmin z powiatu kieleckiego: Miasto i Gmina Bodzentyn, Gmina i Miasto Chęciny, Miasto i Gmina Chmielnik, Miasto i Gmina Morawica, Gmina Górno, Gmina Mniów, Gmina Nowiny, Gmina Zagnańsk. W siedzibie kieleckiego starostwa odbywał się nadzór nad ćwiczeniami.

- Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji samorządowej z pododdziałami WOT, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej; Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Polskiej Grupy Energetycznej - Rejon Kielce - wyjaśnia starosta kielecki Mirosław Gębski.

Wnioski i zagrożenia płynące z konfliktu zbrojnego w Ukrainie nakazują wzmóc ochronę obiektów ważnych dla funkcjonowania państwa i obywateli. Aby powyższe zadanie zostało należycie wypełnione niezbędna jest współpraca wielu służb i instytucji. Tak zwana ,,infrastruktura krytyczna” to krwioobieg funkcjonowania państwa, który wymaga szczególnej ochrony. Należą do niej między innymi szlaki kolejowe, stacje paliw, ujęcia wody, linie energetyczne, czy mosty i inne obiekty inżynieryjne.

Ćwiczenie obronne p. k. ,,Zamek 22” to ćwiczenie sprawdzające w symulowanej sytuacji kryzysowej właściwej reakcje i współdziałanie wielu służb. W czasie wymyślonego na potrzeby ćwiczenia ataku grup terrorystycznych uszkodzeniu ulegają stacje przesyłu prądu i ujęcia wody.

Zadaniem żołnierzy 10 ŚBOT było między innymi ochrona ujęcia wody oraz stacji zasilania i przygotowanie zapasowego źródła zasilania w postaci agregatu prądotwórczego dużej mocy. Działania żołnierzy WOT odbywały się we współpracy z Policją, Strażą Pożarną, pracownikami wodociągów i grupy PGE. Brygada zaangażowała do zadania 3 sekcje lekkiej piechoty, 3 pojazdy ciężarowo-terenowe oraz agregat KEP wraz z obsługą. W sumie udział brało ponad 50 żołnierzy 10 ŚBOT.

- Scenariusz ćwiczenia zakładał szeroki atak terrorystyczny na infrastrukturę aż 8 gmin powiatu kieleckiego, min. we Wzdole Rządowym, Zagnańsku czy Morawicy. Liczył się czas reakcji, wzajemne współdziałanie, oraz komunikacja pomiędzy wieloma instytucjami i służbami. Uruchomiono stanowiska kierowania w Starostwie Powiatowym w Kielcach i w wielu współćwiczących urzędach - dodaje wicestarosta Tomasz Pleban.

Sprawdzono kanały komunikacji, dokonano oceny sytuacji, a na koniec miały miejsca odprawy decyzyjne. Wszystkie działania miały na celu utrwalenie w uczestnikach właściwych umiejętności i nawyków działania zespołowego w zadaniach obronnych.

W gminie Bodzentyn i Zagnańsk ćwiczenia dotyczyły zadań związanych ze zniszczeniem infrastruktury i zanieczyszczenie ujęcia wody pitnej. W gminie Chęciny broniono dobra kultury. W gminie Chmielnik zadania dotyczyły przygotowaniem placówki medycznej do realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. W gminie Morawica obecni byli żołnierze, którzy bronili infrastruktury stacji elektroenergetycznej. W gminie Górno prowadzono zadania związane ze zniszczeniem infrastruktury i zanieczyszczeniem urządzeń hydrotechnicznego. W gmina Mniów prowadzono zadania związane z likwidacją skutków pożaru wielkopowierzchniowego lasu. Gmina Nowiny zaplanowano masowy atak terrorystyczny podczas imprezy sportowej o znaczeniu krajowym.

Wnioski po zakończonym ćwiczeniu zostaną omówione i wprowadzone do procedur działania w przyszłych potencjalnych działaniach kryzysowych.

- Żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady OT. Wielokrotnie w czasie blisko 4 lat istnienia jednostki, uczestniczyli w realnych działaniach przeciwkryzysowych. Największe zaangażowanie miało miejsce podczas kilkunastu miesięcy wspierania wielu instytucji i placówek medycznych w czasie pandemii koronawirusa. Oprócz tego żołnierze byli zaangażowani w usuwanie skutków nawałnic, powodzi, poszukiwania osób zaginionych, czy wspierania służb weterynaryjnych w czasie walki z ASF. Zakończone ćwiczenie pozwoliło zdobyć i sprawdzić w działaniu nowe umiejętności terytorialsów, zawsze gotowych do wspierania mieszkańców swojego regionu - dodaje kpt. Marcin Kowal, oficer prasowy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Gmina Bodzentyn

„W dniu 26 października 2022r. w godzinach wczesno porannych Policja otrzymała anonimowe zgłoszenie z treści którego wynikało, że do ujęcia wody w Bodzentynie (Wzdół Parcele) który zasila w wodę wodociąg, którym dostarczana jest woda do zachodniej części Gminy Bodzentyn włamały się prawdopodobnie nieznane osoby, włamania dokonano poprzez wyważenie drzwi wejściowych - z budynku unosi się dym. Na miejscu w odległości około 50 metrów leżą pojemniki po nieznanej substancji. W związku z powyższym powiadomiono pracowników ZUK celem wyłączenia wodociągu dla uchronienia ludności przed zakażeniem nieznanymi substancjami.”

Udział sił środków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Użycie środków pozoracji pola walki: imitacja podpalenia - granat dymny.

Gmina Zagnańsk

„W dniu 26 października 2022r. o godz. 07.30 Policja otrzymała anonimowe zgłoszenie z treści którego wynikało, że włamano się do ujęcia wody Osiedle Wrzosy. Rozmówca twierdzi, że dokonano zniszczenia ujęcia wody poprzez wysadzenie oraz zanieczyszczono wodę, dodatkowo wskazał, że w pobliżu budynku około 30m od niego leży dwóch zamaskowanych mężczyzn, dodatkowo wokół budynku porozrzucane są pojemniki z nieznana substancją chemiczną. W związku z powyższym powiadomiono pracowników Wodociągów Kieleckich celem wyłączenia wodociągu dla uchronienia ludności przed zakażeniem nieznanymi substancjami.”

Udział sił środków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Użycie środków pozoracji pola walki: imitacja podpalenia - granat dymny.

Gmina Chęciny

„W dniu 26 października 2022r. ksiądz kościoła św. Bartłomieja mieszczącego się przy ul. Radkowskiej 4 w Chęcinach idąc na poranną mszę świętą około godz. 7.00 zauważył na kościele napisy obrażające wiernych o treści „Precz z Polakami”, ponadto pod drzwiami kościoła zauważył ulotki zawierające treść „Obserwujemy was, wszystkie dobra kultury sakralne i nie tylko w m. Chęciny zostaną zniszczone poprzez spalenie lub wysadzenie”. Ksiądz powiadomił Policję.”

Udział sił środków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Gmina Morawica

„W dniu 26 października 2022 r. w godzinach porannych mieszkanie Morawicy przechodzący ul. Kielecką zauważył uszkodzoną skrzynkę stacji elekroenergetyczej, miała wyrwane drzwiczki, paliła się w środku. Obok skrzynki stacji elekroenergetyczej zauważył lezących dwóch mężczyzn. mieszkaniec zgłosił ten fakt na nr alarmowy 112.”

Udział sił środków Komendy Miejskiej Policji w Kielcach; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach; 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej.

Użycie środków: Kontenerowa elektrownia Polowa z 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

REALIZACJA teoretycznych EPIZODÓW ĆWICZENIA:

Gmina Chmielnik

Realizacja ZARZADZENIA NR 1/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 25 października 2022 roku. (ćwiczebne) w sprawie wykonywania zadań obronnych w ramach obowiązku obrony dotyczącego podjęcia działań organizacyjnych i planistycznych mających na celu stworzenie warunków do planowania realizacji zadań obronnych przez podmioty lecznicze

Gmina Górno

„W dniu 26 października 2022r. około godz. 7.30 w okolicach Cedzyny słyszalny był olbrzymi huk tak jak by wybuchł jakiś ładunek wybuchowy alarmowali o tym mieszkańcy. Około 07.40 pojawiły. się pierwsze zgłoszenia na nr alarmowy 112 od kierowców i mieszkańców dotyczące uszkodzonej tamy na zalewie w Cedzynie. Woda z zalewu przełamała tamy i tworzy rozlewiska stwarzając zagrożenie powodziowe.”

Gmina Mniów

„W dniu 26 października 2022r. około godziny 7.00 mężczyzna (mieszkaniec m. Serbinów) będący na grzybach zauważył w okolicach Grzymałkowa gm. Mniów zarzewie pożaru nie mógł sam opanować ognia wobec powyższego powiadomił Straż Pożarną o przedmiotowym pożarze. Z jego relacji wynika, że pożar objął już około 2 hektarów i rozprzestrzenia się w kierunku płd zach.”

Gmina Nowiny

„W 26 października 2022r. około godz. 7.30 na adres mailowy Komisariatu Policji w Chęcinach wpłynął mail o treści „dziś wysadzimy wszystkich uczestników zawodów w Nowinach, poleje się krew”.”

Podjęcie działań mających na celu odwołanie turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-17 w Futsalu z okazji 50-lecia powstania Gminy Nowiny ze względu na zagrożenie terrorystyczne i wprowadzenie ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA WISLANDII z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego i stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu na obszarze całego kraju.

Włodarze Gminy zorganizowali wydarzenie sportowe o zasięgu krajowym. Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-17 w Futsalu realizowany jest w terminie: od godz. 09.00 dnia 25 października 2022 r. do godz. 14.00 dnia 27 października 2022 r. na terenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Nowinach, ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny.

Ćwiczenia obronne (7) Ćwiczenia obronne  (7)
7

Ćwiczenia obronne

Ćwiczenia obronne  (6)
Ćwiczenia obronne  (5)
Ćwiczenia obronne  (4)
Ćwiczenia obronne  (3)
Ćwiczenia obronne  (2)
Ćwiczenia obronne  (1)