Zakończył się trwający trzy lata projekt partnerski „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju powiatu kieleckiego”, realizowany przez Powiat Kielecki wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Jego wartość to ponad 2 mln 834 tys. zł.

- Z projektu skorzystało 146 uczniów z powiatowych zespołów szkół w Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie oraz wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu, którzy mogli nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także zdobyć tak ważne na rynku pracy doświadczenie, dodatkową wiedzę i umiejętności, pozwalające na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Realizacja projektu umożliwiła także rozwój zawodowy 55 nauczycielom, w tym nauczycielom zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. W ramach tej kwoty doposażyliśmy szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - wylicza wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Uczestnikami projektu byli uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik budownictwa, kierowca mechanik czy kucharz. Zorganizowano także dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego i egzaminów zawodowych. Odbywały się również zajęcia grupowe w laboratorium technologiczno-biologicznym oraz zajęcia koła gastronomicznego.

- Wykształciliśmy informatyków, którzy nabyli wiedzę z obsługi programów, tworzenia grafiki komputerowej, z Photoshopa czy projektowana stron WWW oraz całej gamy usług kosmetyczno-fryzjerskich. Wykształciliśmy ekonomistów, budowlańców, mechaników, kierowców, kucharzy - wylicza wicestarosta. - Nauczyciele mogli skorzystać z wielu kursów i szkoleń, pomocnych w nauczaniu zawodów praktycznych. Projekt pozwolił także 8 nauczycielom ukończyć studia podyplomowe.

55 nauczycieli i 172 uczniów uczestniczyło w kursie pn. „Sztuka uczenia się”, natomiast 54 nauczycieli i 136 uczniów w kursie pn. „Kurs z zakresu kultury zawodu z elementami coachingu narzędziowego”. Organizatorem kursów było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - Partner Projektu, które także zorganizowało i zrealizowało kursy dla nauczycieli: „Motywowanie uczniów”, „Stres nauczyciela - stres ucznia - sposoby radzenia sobie z problemem”, „Realizacja kompetencji kluczowych przy użyciu innowacyjnych metod nauczania”, „Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za pomocą nowoczesnych narzędzi ICT” .

Ponadto 90 uczniów odbyło 150-godzinny staż zawodowy w powiatowych instytucjach oraz u świętokrzyskich przedsiębiorców: Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Zakład Ogólnobudowlany „PETRUS”, „Luka-Term” Łukasz Węgrzyn, Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Zespół Przedszkolno-Szkolny w Komornikach, salon fryzjerski GABRIELA w Radoszycach, salon fryzjerski ANAWEL Anna Naszydłowska w Strawczynku, studio fryzur Bakalarka Barbara Zając w Kielcach, PERFEKTUS SYSTEM w Kielcach, NGROUP w Kielcach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe CAR-BUD Hanna Juszczak w Chmielniku, Szpital Powiatowy w Chmielniku, Urząd Miasta i Gminy Chmielnik. Każdy stypendysta otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu w wysokości 2100 zł, natomiast pracodawca otrzymał środki finansowe na przygotowanie stanowiska pracy oraz sprawowanie opieki nad stażystą.

- W ramach projektu wyposażyliśmy pracownie, w których realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczne, za łączną kwotę ponad 429 tys. zł. Powstała pracownia gastronomiczna w PMOW w Podzamczu za ponad 35 tys. zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla PMOW w Podzamczu na łączną kwotę ponad 50 tys. zł.

Dwóm placówkom wykupiono również abonamenty do symulacji biznesowej dla zawodu technik informatyk i zawodu kucharz. Symulacja biznesowa to doskonałe narzędzie edukacyjne do prowadzenia zajęć o tematyce przedsiębiorczej. Za zgodą organu nadzorującego projekt - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - przeprowadzono dodatkową rekrutację uczniów z trzech szkół objętych pierwotnie wsparciem projektowym. Zrekrutowano 46 uczniów: 40 kształcących się w zawodzie technik informatyk i 6 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Program współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Wartość projektu: 2 mln 834 tys. zł, w tym dofinansowanie: 2 mln 629 tys. zł.