Dyskusja o sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy zdominowała posiedzenie Komisji Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałania Bezrobociu.

Na posiedzeniu obecny był wicestarosta Tomasz Pleban oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Magdalena Karwat - Kasińska.

Radny Andrzej Michalski miał sporo pytań do dyrektor PUP. - Czy urząd pracy ma jakieś oferty dla osób z niepełnosprawnościami, na jakich warunkach zatrudniane są takie osoby?

- Obecnie osoby niepełnosprawne wysyłamy na staże, o których informacje zawsze na naszych stronach. Staże odbywane są na takich samych zasadach i warunkach jak i inne osoby bezrobotne. Na pół roku kierowane są osoby do 30 roku życia, na rok osoby powyżej 30 lat. Dodatkowo pośrednicy pracy udzielają wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez pośrednika pracy - wyjaśniła dyrektor PUP.

Dodatkowo, przepisy mówią o tym, że pracodawcy nie są zobowiązani do zatrudnienia osób niepełnosprawnych po stażach. - Pracodawcy mogą dobrowolnie zatrudnić osobę, natomiast podpisując staż, nie ma tu mowy o gwarancji zatrudnienia - dodała Magdalena Karwat - Kasińska.