Najczęściej wybierane rodzaje ubezpieczeń na życie

Choć życia ani zdrowia nie da się kupić, możesz skutecznie zabezpieczyć finansowoswoich bliskich na wypadek, gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń dojdzie do Twojej śmierci. Wybór polisy na życie to decyzja, którą warto podjąć jak najwcześniej, dopasowując wykupione ubezpieczenie do swoich potrzeb. Jakie rodzaje ubezpieczeń na życie są dostępne na rynku?

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Odpowiedni wybór zakresu i warunków wykupowanej przez Ciebie polisy na życie ma kluczowe znaczenie dla stabilności finansowej Twoich najbliższych w sytuacji, kiedy w konsekwencji Twojej śmierci Twoje dochody nie będą już stanowić wsparcia dla domowego budżetu. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rodzajów ubezpieczeń na życie, co może sprawiać kłopoty przy wyborze polisy na życie, dlatego poniżej znajdziesz zestawienie głównych ubezpieczeń tego typu dostępnych w Polsce wraz z krótkimi opisami każdego z nich.

Terminowe ubezpieczenie na życie

Tego rodzaju ubezpieczenia są zawierane na konkretny, z góry ustalony okres, po upływie którego ochrona ubezpieczeniowa ustaje. Co ważne, jeśli osoba ubezpieczona umrze po upływie tego okresu, świadczenie nie zostanie wypłacone. Wypłata świadczenia jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy do zgonu ubezpieczonego dojdzie w okresie trwania ochrony. Z tego względu ubezpieczenia tego typu są stosowane jako zabezpieczenie bankowych zobowiązań długoterminowych, np. kredytów hipotecznych. Ubezpieczenie na życie często jest także umową główną w przypadku zakupu innych ubezpieczeń, jak choćby ubezpieczenia szpitalnego czy ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby, stanowiąc zabezpieczenie dla Ciebie i bliskich na wypadek Twojej śmierci lub choroby.

Bezterminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia bezterminowe nie mają konkretnie zdefiniowanego okresu obowiązywania, a ochrona ubezpieczeniowa kończy się dopiero w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pamiętaj jednak, że opłacanie polisy na życie w tego typu ubezpieczeniu oznacza nieco większe wydatki, ponieważ składka jest wyższa niż w przypadku ubezpieczeń terminowych.

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Tego typu ubezpieczenie jest z reguły zobowiązaniem długoterminowym, zawieranym na czas określony. W zależności od warunków i zakresu zakupionej polisy na życie, wypłata świadczenia następuje po dożyciu przez Ciebie końca umowy (zawsze wskazanej w OWU) lub po Twojej śmierci, która miała miejsce w okresie trwania ochrony.

Specyficzną wersją tego ubezpieczenia jest tzw. ubezpieczenie posagowe. To zobowiązanie terminowe o charakterze ochronno-oszczędnościowym, na zakup którego zwykle decydują się rodzice chcący zapewnić swoim dzieciom dostęp do zaoszczędzonych w trakcie trwania ubezpieczenia środków.

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)

W praktyce są to dwa produkty: obok terminowego ubezpieczenia na życie lub na życie i dożycie otrzymujesz dodatkowo dostęp do funduszy inwestycyjnych na warunkach określonych w OWU. Zakup takiej polisy na życie pozwala Ci gromadzić środki na przyszłość, ale musisz liczyć się m,in. z ryzykiem utraty ich wartości, ponieważ zyski z inwestycji nie są gwarantowane. Produkt może pełnić funkcję ochronną – inwestycyjną, gdzie suma ubezpieczenia z tytułu śmierci jest na znaczącym poziomie ale również inwestycjną z niewielkim elementem ochrony gdzie z tytułu śmieci wypłacana jest wyłącznie bieżąca wartość zgromadzonych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.

Podsumowanie

Odpowiednie dobranie zakresu Twojej polisy na życie pozwoli Ci nie tylko zabezpieczyć finansowo najbliższe osoby na wypadek Twojej śmierci. Rozszerzenie ochrony o właściwe umowy dodatkowe, w przypadku występowania takich opcji, może zapewnić Ci również bezpieczeństwo finansowe w sytuacji, gdy w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń stracisz zdrowie lub nie będziesz w stanie wykonywać pracy.