Zasięg komunikatu w województwie

Komunikat meteorologiczny z godz. 11:18 dnia 23.09.2023

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawiska: Silny deszcz z burzami

Obszar: województwo świętokrzyskie

powiaty: buski, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski

Sytuacja meteorologiczna: Opady deszczu związane z pofalowanym frontem atmosferycznym, nasuwającym się od południowego zachodu, opóźnią się. Największe natężenie opadów prognozowane jest w godzinach popołudniowych i nocnych.

Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany

Pliki do pobrania

  • Komunikat meteorologiczny z godz. 11:18 dnia 23.09.2023 - Silny deszcz z burzami
    280.51 KB
    Data publikacji : 23.09.2023 11:00