Rodziny zastępcze z powiatu kieleckiego spotkały się kieleckim starostwie na spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Wydarzenie było okazją do wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i nawiązania trwałych więzi między rodzinami zastępczymi.

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi uczestniczył członek Zarządu Powiatu Stefan Bąk oraz wicedyrektor PCPR Piotr Piwowarczyk.

Była okazja do rozmowy o różnych tematach związanych z opieką nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami, wyzwaniami i pomysłami na wspólne działania. Spotkanie stworzyło atmosferę otwartości i wsparcia, w której każda rodzina czuła się komfortowo i swobodnie.

Podczas takich spotkań rodziny mogą się także dowiedzieć na jaką pomoc mogą liczyć od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
- To pomoc psychologa, radcy prawnego, czy pomoc związana z życiem codziennym. Każda z rodzin jest także pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, do którego może się zwrócić z każdym problemem - mówił Stefan Bąk.

Rodzinom zastępczym przysługuje także wsparcie finansowe.

Z aktualnych danych PCPR wynika, że w powiecie kieleckim funkcjonuje 125 rodzin zastępczych, w których przebywa 179 dzieci.
To wciąż za mało dlatego PCPR promuje ideę rodzicielstwa zastępczego.

Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dziećmi, które z powodu kryzysu w rodzinie biologicznej muszą przebywać poza domem, do czasu uregulowania sytuacji rodzinnej. Opiekę tę rodzina zastępcza sprawuje do momentu, w którym dziecko wróci do rodziny biologicznej, zostanie adoptowane bądź się usamodzielni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do kontaktu osoby zamieszkujące na terenie Polski i posiadające warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb dziecka.

Osoby zainteresowane rodzinną pieczą zastępczą mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które mieści się przy ulicy Wrzosowej 44 w Kielcach, w budynku Starostwa Powiatowego, poziom 0, pokój 36.
Kontakt telefoniczny 41 200 17 10/00.