18 umów dotyczących przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawcom na wyposażenie stanowisk pracy dla nich - podpisano w tym roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach, na ponad milion złotych. Właśnie zawarliśmy 7 kolejnych umów, aby wesprzeć osoby z niepełnosprawnościami z powiatu kieleckiego na rynku pracy.

- To nie jest pierwsze i na pewno nie ostatnie podpisywanie umów z osobami niepełnosprawnymi, którym Zarząd Powiatu Kieleckiego stara się sukcesywnie pomagać. W tym roku już ponad milion złotych przyznaliśmy na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Cieszymy się, że możemy wspierać osoby niepełnosprawne, czy to przez rozpoczęcie przez nich własnej działalności gospodarczej, czy też przez stworzenie dla nich miejsc pracy przez pracodawców - mówił starosta kielecki Mirosław Gębski.

Jak poinformował członek Zarządu Powiatu w Kielcach Stefan Bąk, w tym roku zostało podpisanych już 18 umów, w tym 9 na założenie własnej działalność gospodarczej przez osoby niepełnosprawne, a 9 osób niepełnosprawnych zatrudnili przedsiębiorcy. Wydatkowaliśmy ponad milion złotych. Teraz podpisujemy 7 kolejnych umów. W tym roku są jeszcze środki na wsparcie 2 osób niepełnosprawnych, albo na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub stworzenie dla nich miejsc pracy.
- Jak wynika ze statystyk Powiatowego Ośrodka Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatrudniliśmy 173 osoby niepełnosprawne w ciągu 5 lat. Wydatkowaliśmy ponad 7,5 mln złotych na rzecz osób niepełnosprawnych po to, żeby konkurowali na rynku pracy z osobami pełnosprawnymi - mówił Stefan Bąk.

2 osoby niepełnosprawne podpisały właśnie umowy w kieleckim starostwie na dofinansowanie do otwarcia działalności gospodarczej na łączną kwotę 130 tys. zł. To działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, którą będzie prowadził mieszkaniec gminy Daleszyce, a także uruchomieniem warsztatu wulkanizacyjnego w gminie Miedziana Góra.
Natomiast umowę dotyczącą zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej podpisała firma z gminy Nowa Słupia.
- Występujemy kolejny raz do powiatu o środki, bo osób niepełnosprawnych przybywa na rynku i tworzymy dla nich nowe miejsca pracy. Prowadzę Zakład Pracy Chronionej, zatrudniam kilkanaście osób niepełnosprawnych. W tej chwili tworzę stanowisko przedstawiciela handlowego - kierowcy dla osoby niepełnosprawnej. Pieniądze w kwocie 60 tysięcy złotych, które przyznało nam starostwo przeznaczę na kupno samochodu do pracy - mówi Maciej Aplas, współwłaściciel Zakładu Urządzeń Metalowych w Rudkach.

W ramach ”Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” obszar G zawarto 2 umowy dotyczące podjęcia działalności gospodarczej. Jedna z osób niepełnosprawnych z gminy Piekoszów dzięki otrzymanym środkom uruchomi sklep internetowy, druga będzie prowadzić działalność paramedyczną w gminie Daleszyce.
- 60 tysięcy, które pozyskałam przeznaczę na zakup sprzętu potrzebnego do terapii czaszkowo-krzyżowej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a także na odzież ochronną. Pomysł na taką działalność zrodził się, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną z takim rodzajem niepełnosprawności, który w pewnym sensie „wyrzucił” mnie z otwartego rynku pracy i już nie mogę pracować w zawodzie, który do tej pory wykonywałam. Byłam zawodową pielęgniarką - mówi Janina Mikołajczyk z Podmarzysza.
Dofinansowania na utworzenie i wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych otrzymały 2 firmy: z gminy Górno - na utworzenie stanowiska wulkanizator i z gminy Miedziana Góra - na utworzenie stanowiska- sprzedawca branży mięsnej- kierowca.
- Środki w kwocie 60 tysięcy złotych przeznaczę na zakup nowych, dodatkowych urządzeń i maszyn na wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Daję szansę osobom z niepełnosprawnościami, by aktywnie uczestniczyli w życiu zawodowym - mówi Grzegorz Toporek z Kostomłotów Drugich, który prowadzi Zakład Masarski.