Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 95

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 15.11.2023 do godz. 09:00 dnia 17.11.2023

Obszar: Pilica do Zb. Sulejów (świętokrzyskie)

Przebieg:  W związku ze spływem wód opadowych i prognozowanymi kolejnymi opadami deszczu, na Czarnej w Januszewicach przewiduje się dalsze wzrosty stanu wody, z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.