Magazyny są pełne soli i pasku, a sprzęt do odśnieżania czeka w gotowości do wyjazdu. Oficjalnie rozpoczął się sezon zimowy na powiatowych drogach. Jesteśmy przygotowani do zimowego utrzymania dróg.

Za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. PZD zarządza trzema obwodami drogowymi obejmującymi swoim obszarem wszystkie 19 gmin. To Obwód Drogowy Nr 1 w Celinach, Obwód Drogowy Nr 2 w Łagowie i Obwód Drogowy Nr 3 w Stachurze.

- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, mamy wyłonionych wykonawców, którzy pługopiaskarkami będą odśnieżać drogi powiatowe, a warto podkreślić, że jest ich bardzo dużo, bo powiat kielecki jest największym w Polsce i tych dróg mamy aż 1127 kilometrów. To ogrom pracy, ale uważam, że nie powinno być większych utrudnień na drogach powiatowych związanych z zimową aurą. Mamy zabezpieczone w sumie ponad 20 tysięcy ton mieszanki piasku z solą do posypywania dróg, do tego specjalistyczny sprzęt, który jest w pełnej gotowości do wyjazdu - zapewnia Cezary Majcher członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

W tym sezonie do walki ze śniegiem na trzech Obwodach Drogowych są do dyspozycji 23 pługopiaskarki oraz 3 pługi ciężkie.

- W przypadku bardzo trudnych warunków, intensywnych opadów śniegu, zamieci, czy zawiei, w pogotowiu czeka dodatkowo pług wirnikowy oraz sprzęt ciężki z wynajmu - dodaje Cezary Majcher.

Podobnie jak w ubiegłych latach, aby skrócić czas dojazdu sprzętu do miejscowości najbardziej oddalonych od obwodów drogowych, zostały utworzone dodatkowe punkty. W tym sezonie zimowym w 7 gminach: Daleszycach, Bielinach, Bodzentynie, Górnie, Chęcinach, Masłowie i Strawczynie.

W sezonie zimowym 2023/2024 drogi powiatowe utrzymywane są w trzech standardach:

Standard IV - obejmuje 428,8 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu dróg na całej szerokości i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (skrzyżowania, łuki poziome, pionowe oraz przystanki autobusowe). Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. po ustaniu opadów śniegu lub w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard V - obejmuje 334,0 km dróg powiatowych. Utrzymanie dróg polega na odśnieżeniu jezdni przynajmniej na jednym pasie ruchu z wykonaniem mijanek i posypywaniu jezdni na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu opadów śniegu (w przypadku wystąpienia zasp na drogach) oraz w przypadku wystąpienia gołoledzi.

Standard VI - obejmuje 245,6 km dróg powiatowych. Drogi odśnieżane są interwencyjnie w zależności od potrzeb. Po odśnieżeniu jezdnię posypuje się w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin po ustaniu opadów śniegu.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - TELEFONY KONTAKTOWE

Informacji o przejezdności dróg powiatowych w dni robocze w godz. 7.30 do 15.30 udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, pod numerem tel. 41 200 17 48.

Dyżury zimowego utrzymania dróg na Obwodach Drogowych prowadzone są całodobowo.:

41 354 90 34 (gminy: Chmielnik, Chęciny, Pierzchnica, Morawica, Sitkówka-Nowiny)

41 307 40 68 (gminy: Bieliny, Bodzentyn, Daleszyce, Górno, Łagów, Nowa Słupia, Raków)

41 303 87 77 (gminy: Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Strawczyn, Zagnańsk).