Dwie połączone komisje - Komisja Samorządu, Rozwoju Gospodarczego i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska obradowały przed sesją.

Uczestniczył w nich starosta kielecki Mirosław Gębski, członek Zarząd Powiatu w Kielcach Mariusz Ściana, skarbnik powiatu Anna Moskwa, dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz.

Komisjom przewodniczył Zenon Janus.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kieleckiego na lata 2023-2028 oraz w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2023 rok przedstawiła skarbnik powiatu Anna Moskwa. Radny Kamil Piasecki pytał czy w budżecie ujęty jest remont drogi w Zaborowicach w gminie Mniów.

O dotację na renowację kapliczki Św. Jana Nepomucena w Gminie Zagnańsk dopytywała radna Anna Kosmala.

Z kolei radny Zenon Janus pytał czy w powiecie jest problem ze zbyt dużą ilością pszczół. Taka sytuacja występuje między innymi w Małopolsce - mówił. - Nie docierają do nas takie informacje - odpowiedział dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Zenon Pedrycz. Jak zaznaczył członek Zarządu Mariusz Ściana są prowadzone statystyki tzw. napszczelenia w poszczególnych województwach czyli liczby rodzin pszczelich przypadających na 1 km2. W Świętokrzyskiem wynosi 8,1. Nie ma opracowanych statystyk dotyczących poszczególnych powiatów - informował.