Radni przyjęli między innymi uchwały w sprawie przyznania dofinansowania dla trzech parafii na remonty kościołów. Podczas sesji zapadła także decyzja o wstrzymaniu rozbiórki starego mostu w Wiernej Rzece w gminie Piekoszów, do czasu wybudowania tymczasowego mostu.

Zanim radni przyjęli poszczególne uchwały, starosta kielecki Mirosław Gębski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Jackiem Kuzią podziękowali Ewie Woźniak, dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego, która wspólnie z mężem Robertem od 20 lat prowadzi placówkę w Dyminach.

Podczas sesji Zarząd Powiatu dynamicznie zareagował na apele mieszkańców i zdecydował o wstrzymaniu rozbiórki starego mostu w Wiernej Rzece. - Po rozmowach z wykonawcą inwestycji zdecydowaliśmy o uruchomieniu przeprawy dla samochodów do 3,5 tony- poinformował wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Jak dodał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Zbigniew Wróbel decyzją Zarządu została zwiększona kwota na sfinansowanie tego zadania o 500 tys. zł, co pozwoli na wykonanie, w ciągu 7-10 dni, przejazdu dla samochodów do 3,5 tony w Wiernej Rzece, tzw. "bajpasu". - Po rozmowie z wykonawcą zapadła decyzja, że robimy bajpas, a później rozbieramy most - poinformował dyrektor PZD mieszkańców, którzy przyjęli takie rozwiązanie brawami.

Podczas ostatniej sesji radni zgodzili się między innym na przyznanie dotacji celowej finansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla 3 parafii: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Bodzentynie, na prace konserwatorskie i restauratorskie XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie wraz z renowacją wybranych zabytków ruchomych; Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Łagowie, na realizację zadania pn. „Malowanie wnętrza Kościoła P.W. Św. Michała Archanioła w Łagowie po uprzednim gruntowaniu i częściowym odgrzybieniu"; Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Daleszycach, na realizację zadania pn. „Konserwacja mebli w Zakrystii w zabytkowym kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Daleszycach".