Kielce: Rozpoczęcie naboru do Rady Seniorów już 1 marca
Kielce otwierają nowy rozdział w działalności na rzecz seniorów. Już w najbliższy piątek, mieszkańcy Kielc będą mieli szansę wpłynąć na przyszłość lokalnej polityki społecznej, zgłaszając swoje kandydatury do Kieleckiej Rady Seniorów. To wyjątkowa okazja, by dołączyć do zespołu, który na co dzień pracuje nad poprawą jakości życia osób starszych w mieście.
  1. Rusza nabór do Kieleckiej Rady Seniorów, który rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 marca 2024 r.
  2. Do Rady mogą zgłaszać się osoby starsze, które uzyskają poparcie co najmniej 20 mieszkańców Kielc.
  3. Rada składa się z 15 członków i jest powoływana na cztery lata.
  4. Kielecka Rada Seniorów odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki społecznej miasta, opiniując strategie, programy i projekty uchwał.
  5. Zgłoszenia kandydatów można składać osobiście w Urzędzie Miasta Kielce lub przesłać pocztą.
  6. Więcej informacji na temat naboru można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Kielecka Rada Seniorów to nie tylko organ doradczy; to przede wszystkim platforma wymiany doświadczeń i pomysłów, mająca na celu ulepszanie życia starszego pokolenia w Kielcach. Poprzez swą działalność, Rada daje seniorom głos w ważnych dla nich sprawach, wpływając na decyzje i inicjatywy lokalne. W jej skład mogą wchodzić nie tylko członkowie organizacji działających na rzecz osób starszych, ale także każda osoba, która pragnie aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i spełnia określone kryteria.

W składzie Rady znajdą się przedstawiciele osób starszych oraz organizacji pozarządowych i uniwersytetów trzeciego wieku, którzy za pośrednictwem swojej wiedzy i doświadczenia będą mieli za zadanie konsultować oraz inicjować nowe projekty. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i perspektywie, władze miasta zyskują cenny wgląd w realne potrzeby i oczekiwania seniorów.

Zarówno sam nabór, jak i praca Rady, to dowód na to, że Kielce stawiają na dialog międzypokoleniowy oraz aktywne włączanie seniorów w procesy decyzyjne dotyczące miasta. To krok w stronę bardziej inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, w którym miejsce dla każdego mieszkańca Kielc, bez względu na wiek, jest równie ważne.

Osoby zainteresowane kandydowaniem lub uzyskaniem dodatkowych informacji na temat funkcjonowania Kieleckiej Rady Seniorów oraz procesu naboru, zachęcane są do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. To właśnie tam można uzyskać wszystkie potrzebne informacje, które pomogą w przygotowaniu się do tego ważnego kroku.


Na podst. UM Kielce