Dokument pobytowy po Brexicie - unikniesz formalności na granicy
W obliczu Brexitu, dla obywateli Wielkiej Brytanii mieszkających w naszym kraju, nadchodzi czas istotnych zmian. Posiadanie dokumentu pobytowego z adnotacją o Umowie Wystąpienia może okazać się kluczem do łatwiejszego przekraczania granic oraz uniknięcia biurokratycznych przeszkód w przyszłości. Warto więc rozważyć jego uzyskanie, by cieszyć się nieograniczonym dostępem do podróży krótkoterminowych po strefie Schengen bez dodatkowych formalności.
  1. Beneficjenci Umowy Wystąpienia mogą aplikować o dokument pobytowy.
  2. Posiadanie dokumentu ułatwi przekraczanie granic i zwolni z rejestracji w systemie EES oraz z obowiązku uzyskania ETIAS.
  3. System w Polsce jest deklaratoryjny, ale uzyskanie dokumentu jest zalecane.
  4. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W świetle najnowszych zmian wynikających z Brexitu, obywatele Wielkiej Brytanii oraz członkowie ich rodzin mieszkający w Polsce stoją przed możliwością ułatwienia sobie życia w Unii Europejskiej. Mowa tutaj o uzyskaniu dokumentu pobytowego, który jest nie tylko praktycznym, ale wręcz strategicznym posunięciem w kontekście przyszłych podróży po krajach UE/Schengen.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreśla, że choć polskie prawo nie wymusza na obywatelach UK posiadania dokumentu pobytowego jako warunku legalnego pobytu, to jednak w obliczu nadchodzących zmian, takie działanie może znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie. Dokument ten zwalnia bowiem z wielu przyszłych obowiązków, jak rejestracja w systemie Entry/Exit przy przekraczaniu zewnętrznych granic UE czy konieczność uzyskania zezwolenia podróżnego ETIAS.

Warto zauważyć, że o wydanie dokumentu pobytowego mogą ubiegać się wszyscy ci, którzy byli beneficjentami Umowy Wystąpienia, czyli obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin, którzy przed końcem 2020 roku korzystali z prawa pobytu na mocy przepisów Unii Europejskiej i nadal zamieszkują w Polsce. To ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą bez przeszkód kontynuować swoje życie w Polsce, ciesząc się wszystkimi prawami.

Podjęcie decyzji o uzyskaniu takiego dokumentu pobytowego może być rozważane jako inwestycja w spokojną przyszłość, bez obawy przed komplikacjami biurokratycznymi. Warto zatem dokładnie zapoznać się ze szczegółami i warunkami uzyskania tego dokumentu, odwiedzając oficjalną stronę Urzędu do Spraw Cudzoziemców, gdzie dostępne są wszelkie niezbędne informacje oraz krok po kroku wyjaśniony jest proces aplikacyjny.


Na podstawie: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach