Nowe drzewka miododajne wzbogacą ekosystem powiatu kieleckiego
W obliczu rosnącego zagrożenia dla ekosystemu, powiat kielecki postanowił zwiększyć liczbę roślin miododajnych na swoim terenie. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie owadów zapylających, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi przyrodniczej. Dzięki współpracy z lokalnymi gminami, planowane są nasadzenia, które pomogą w zachowaniu bioróżnorodności i będą korzystne dla mieszkańców.
  1. Powiat kielecki przeznacza 45 tysięcy złotych na zakup i nasadzenie roślin miododajnych.
  2. Wsparcie otrzyma 16 gmin, w tym między innymi: Bieliny i Bodzentyn.
  3. Wśród sadzonych roślin znajdą się jabłonie, grusze, lipy, a także inne gatunki korzystne dla owadów zapylających.
  4. Od 2014 roku powiat kielecki realizuje działania na rzecz ochrony owadów zapylających, zakupując ponad 44 tysiące sadzonek.

Współczesny świat stawia przed przyrodą nowe wyzwania. Urbanizacja, rozwój przemysłu i intensywne stosowanie pestycydów przyczyniają się do redukcji naturalnych siedlisk owadów zapylających, takich jak pszczoły, trzmiele czy motyle. Zanikanie tych kluczowych gatunków dla ekosystemu ma bezpośredni wpływ na ludzkość, ponieważ większość roślin, których owoców i warzyw codziennie używamy, zależy od procesu zapylania.

Mariusz Ściana, członek Zarządu Powiatu w Kielcach, podkreśla znaczenie inicjatywy: "Chcąc chronić te niezastąpione gatunki, musimy sadzić rośliny, które będą dla nich źródłem pożywienia, umożliwiając im przetrwanie". To właśnie ta myśl przyświeca projektowi, który ma na celu wzbogacenie powiatu kieleckiego w rośliny miododajne.

Realizacja projektu obejmuje sadzenie drzew i krzewów miododajnych w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery czy tereny przy placówkach oświatowych, a także współpracę z lokalnymi pszczelarzami. Dzięki tym działaniom, powiat kielecki staje się przykładem, jak na poziomie lokalnym można efektywnie przyczynić się do ochrony bioróżnorodności i wspierać owady zapylające, które są tak ważne dla naszego środowiska.


Według informacji z: Starostwo Powiatowe w Kielcach